Προπονητης

Α.Σ. Ρόδος 3:40 ΜΜ Προπονητής
ΣΑΒΒΑΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

Ημερ/νία Γέννησης:   28/8/1962